Bezdán - informativ honlapja

Utolsó frissítés:
2016. máj. 10.Helyi közösség


Bezdán napján

A bezdáni helyi közösség tanácsának 2007. június 12-ei határozata alapján, a testület 2008. április 10-én, a helyi közösség tanácstermében díszülést tartott, amelyen megemlékeztek arról, hogy Mária Terézia Magyarország királynője 236 évvel ezelőtt, ezen a napon, a Bezdánnak adományozott kiváltságlevéllel a falut mezővárosi rangra emelte és négy országos vásár tartására jogosította fel.

A díszülésen részt vettek a helybeli társadalmi szervezetek, egyesületek, intézmények, civil szféra és a római katolikus egyházközség képviselői is. Az egybegyűlteket dr. Pfaff Mihály tanácselnök köszöntötte. Ünnepi beszédet mondott Nikolina Strigić és dr. Balla István szerb, illetve magyar nyelven.

Dr. Balla István bevezetőjében elmondta, hogy Vajdaságban számos település már évek óta megünnepli választott napját; ezek a napok, a településeknek jeles történelmi, vagy valamilyen emlékezetes dátumai. Reményét fejezte ki, hogy Bezdán napjának megünneplése is hagyományá válik, s a rendezvény a jövőben kulturális és szórakoztató jellegű tartalmakkal bővül.
Ezután beszédében ismertette bezdáni polgároknak, a kiváltságlevél elnyeréséért folytatott két éves küzdelmét.
- A kiváltságlevél nem hullott magától a bezdáni polgárok ölébe. Huszonnyolc évvel Bezdán újratelepítése (1742) után, a falu elöljárósága elérkezettnek látta az időt arra, hogy kérje a falunak, mezővárosi rangra való emelését. Bács vármegye támogatásával, 1770. március 27-én jutatta el kérelmét a budai székhelyű Magyar Királyi Udvari Kamarához. A kérelmet Krusper Pál, a bácskai kincstári kerület intézője véleményezte. Levelében arra kérte az udavari kamarát, hogy támogassa a bezdániak kérelmét, és jóváhagyás céljából terjessze Mária Terézia királynő elé.

Az udvari kamara valószínűen elfogadhatónak találta a bezdániak kérelmét, mert 1770. május 9-én Mária Terézia leiratában arról értesítette az udvari kamara elnökét, hogy elvben egyetért a kérelemmel, de megjegyezte: mielőtt döntést hozna, szükségesnek tartja megismerni a szomszédos vármegyék és városok véleményét a vásártartási napokkal kapcsolatban. Utasította az udvari kamarát: a legrövidebb időn belül gyűjtse be a kért véleményeket, és csatolja azokat a már meglevő dokumentációhoz.

Az ügy intézésébe bekapcsolódott a Pozsonyban székelő Magyar Királyi Helytartótanács (a királyi végrehajtó hatalom gyakorlásának lagfőbb központi testülete) is. Erről tanúskodnak a hozzá érkezett véleményezések a javasolt bezdáni országos vásárok napjával kapcsolatban. A véleménymondók között találjuk többek között Bács vármegyét, Bonyhádot, Dárdát, Siklóst, Pest-Pilis-Solt vármegyét és a kalocsai érsekséget. Mivel a tárgyalások nem vezettek megegyezéshez, a helytartótanács utasította Krusper Pál intézőt, hogy személyesen vegyen részt Bács és Baranya vármegyék gyűlésein, és ismerje meg az érdekelt felek álláspontjait, majd a legjobb belátása szerint döntsön az ügyben. Az intéző így is járt el. 1771. december 7-én, arról értesítette a helytartótanácsot, hogy a bezdáni országos vásárok napjául március 15-ét, július 6-át, szeptember 21-ét és december 3-át ajánlja.

Miután a szükséges dokumentáció kiegészült, Mária Terézia királynő, az 1772. április 10-én kiadott kiváltságlevelével Bezdán falut mezővárosi rangra emelte és feljogosította 4 országos vásár tartására. Ugyanakkor kötelezte a mezővárost, hogy azonnal fizessen be 1400 forintot az udvari kamara pénztárába. Bezdán elöljárósága 1772. július 20-án eleget tett e kötelezettségének.

A helytörténet-kutatóknak, a budapesti Magyar Országos Levéltárban sikerült megtalálniuk a kiváltságlevél egy részét. Szerencsére ez tartalmazza az úgynevezett dispositio-t, amely a levél legfontosabb részének tekinthető. Ebből többek között megtudhatjuk a mezőváros vezetősége tagjainak (a magisztrátus 12 szenátorának) megválasztási módját, azok jogait és kötelezettségeit, valamint a mezőváros lakosságának privilégiumait is.

Dr. Balla István befejezésül a következőket mondta:

- Kétszázhartminchat évvel ezelőtt elődeink valamit felismertek és megteremtettek. Felismerték, hogy a mezővárosi státus elnyeréséhez áldozatvállalásra és összefogásra van szükség. Megteremtették annak feltételeit, hogy a település évtizedeken át gyorsabban haladhasson a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés útján.
A rendezvényt alkalmi, művelődési műsor tette ünnepélyesebbé. Milana Marković és Milana Šašić, az általános iskola tanulói a Szülőföld című verset szavalták el. Petőfi Sándor Szülőföldemen című költeményét Máté Ilona tolmácsolta. A Jovana Nikodinović, Nataša Zundanović, Snežana Kresić, Boris Galić és Viktor Ham ötödikes tanulókból álló szavalókórus a Felettünk őrködik Bezdán című összeállítással kedveskedett a közönségnek. Varga Ingrid csángó magyar népdalt énekelt. A Dejan Stojković, Katarina Major és Petar Živković alkotta ötödikes szavalókórus A bezdáni vásár című verset adta elő. A műsorban fellépőket Brankica Stojković, Kapitány Károly és Horvát Pécsi Mária tanárok készítették fel. Az általános iskola két tanulója, Drexler Tímea és Una Galić felolvasta magyar illetve szerb nyelvű fogalmazását szülőfalujáról. A művelődési műsort követően köszönőleveleket adtak át azon érdemes egyéneknek, egyesületnek és egyesületi szakcsoportoknak, akik, illetve amelyek az elmúlt évben nagyban hozzájárultak Bezdán hírnevének öregbítéséhez.

Elismerésben részesültek:
- a Duna Kajakklub (a tavalyi, duisburgi világbajnokságon a női kajak négyesünk bronzérmet szerzett),
- az Ügyes kezű asszonyok kézimunkacsoport,
- a Piros rózsa kézimunka- és kézműves csoport,
- Nemanja Ristić, Zdenko Galić és Aleksandar Morvai, az általános iskola IV. b osztályának tanulói (szorgalmas tanulásukkal kiharcolták, hogy részt vehessenek Az utazás a tudás ajtaján át elnevezésű televíziós vetélkedőn; felkészítő tanáruk Slađana Lukić volt) és
- Bora Otić, a Vajdasági Rádió-televízió "5 KAZANJE" című műsorának vezetője (az elismerést a bezdáni emberekről készített riportjaival érdemelte ki).

Az ünnepi műsort Diósi Árpád és Milana Marković vezette.

A rendezvény után állófogadás várta az ünnepség részvevőit.

B.
Oldal tetejéreAUKCIJA BROJ PONUDA CENA PREOSTALO
Sta je ovo
» Sta je ovo 3 ponude 2.232 din 1 dan
LOT BOZIC
» LOT BOZIC 1 ponuda 10 din 2 sata
Drveni nosac peskira vkodv starih umivaonika
» Drveni nosac peskira vkodv starih umivaonika 1 ponuda 990 din 1 dan
LOT IZRAEL
» LOT IZRAEL 1 ponuda 10 din 3 dana
KUVALO ZA VODU NOVO
» KUVALO ZA VODU NOVO 0 ponuda 990 din 5 minuta
FIKSNI TELEFON
» FIKSNI TELEFON 0 ponuda 490 din 9 minuta
ISECCI LOKOMOTIVE
» ISECCI LOKOMOTIVE 0 ponuda 10 din 1 sat
LOT SVETIONICI
» LOT SVETIONICI 0 ponuda 10 din 2 sata
LOT ZIVOTINJE
» LOT ZIVOTINJE 0 ponuda 10 din 2 sata
LOT BRODOVI
» LOT BRODOVI 0 ponuda 10 din 2 sata
LOT RAZGLEDNICA
» LOT RAZGLEDNICA 0 ponuda 10 din 2 sata
LOT RIBOLOV
» LOT RIBOLOV 0 ponuda 10 din 2 sata
Sirma rukom oslikana izmedju dva svetska rata
» Sirma rukom oslikana izmedju dva svetska rata 0 ponuda 1.490 din 1 dan
Ocuvan predratni kredenac
» Ocuvan predratni kredenac 0 ponuda 5.990 din 2 dana
Kontra teg za cug luster porcelan
» Kontra teg za cug luster porcelan 0 ponuda 990 din 2 dana
  stranica: 1 od 2  

Limundo

Copyright © Bezdan Web Team